Nullstiller seg
Nullstiller seg

Etter 185 utgåver har eigarane av Fylkesmagasinet valt å avslutte den lengstlevande gratisavisa i Sogn og Fjordane. Dette er siste utgåva av Fylkesmagasinet.

» Les meir
Fylkesmagasinet 3-2015
Fylkesmagasinet 3-2015

Her kan du laste ned Fylkesmagasinet

Klikk på bildet for å laste ned.

» Les meir
Den lengste turen

Ei heilt spesiell utgåve krev ein heilt spesiell tur. Heng med, og finn ut kvifor.

» Les meir
Fylkesmagasinet 3-2015

Her kan du laste ned Fylkesmagasinet

Klikk på bildet for å laste ned.

» Les meir

Når du har budd og virka i Sogn og Fjordane det meste av ditt liv har du sett eit og anna prosjekt aldri bli realisert. Og ein har fått servert mange vyar om korleis det skal skapast vekst, nytt liv, folketalsvekst.
Ofte blir det berre det: millionar brukt på omstilling smuldrar bort til inkje. Dei store vyene for nye bedrifter og næringar som skulle redde fylket og auke folketalet berre dreg ut i årelange debattar i lokale media, eller viser seg å ikkje ha bein å stå på.
Og på same tid …

» Les meir
Nullstiller seg

Etter 185 utgåver har eigarane av Fylkesmagasinet valt å avslutte den lengstlevande gratisavisa i Sogn og Fjordane. Dette er siste utgåva av Fylkesmagasinet.

» Les meir
Den lengste turen

Ei heilt spesiell utgåve krev ein heilt spesiell tur. Heng med, og finn ut kvifor.

» Les meir
Fylkesmagasinet 2 – 2015

Her kan du laste ned Fylkesmagasinet

» Les meir

Nettavisen tok føre seg NAV her om dagen, og kor mykje pengar dei brukar på konsulentar. Og at modern-iseringa av IKT-systema deira ser ut til å sprekke med 1,5 milliardar kroner.
Då ein i 2010 byrja planlegge IKT-moderniseringa av NAV var prisen 3,3 milliardar kroner. I desember 2014 låg det an til å sprekke med 1,2 milliardar. Eit tal NAV sjølv ikkje kjente seg igjen i. No seier NAV sjølv at talet kan bli 1,5 milliardar. Mykje pengar, men småtteri i høve kva NAV har ausa ut på konsulentselskap dei siste …

» Les meir
Canon-Premie til Kristine!

I haust oppretta Fylkesmagasinet Facebook-gruppa Sogn og Fjordane i bilde. Og i samarbeid med Alf Helgheim & Co på Skei lyste vi ut ein dugeleg premie til ein av dei som meldte seg inn: Kamera og fotoutstyr for 10.000 kroner.

» Les meir
Riksvegfem: – Skal du gå med det der?

Spørsmålet skapar tvil. Du blir usikker. Kva er kledekoden, altså forventninga om kva du har på deg? Og kva endar du opp med?
Bloggar, nettsider, magasin – alle skriv noko om kropp, klede og suksess og kvifor det er så viktig: Korleis sjå slank ut, kome i form, kva klede kler din kropp, kva fargar bør du bruke, korleis ete rett, tenkje som ein vinnar og så vidare. Det skal stå bra til fysisk og psykisk. Nokre folk er ekstremt bevisste på korleis på dette. Dei er personlege merkevarar og «sel …

» Les meir
Framtida er oppladbar

Den ser ut som ein Audi A3, og den er ein Audi A3. Med stikkontakt.

» Les meir
Fylkeskryss 105

Her kan du laste ned nyaste fylkeskryss

 
Her finn du løysinga for 104

» Les meir
Unge meiningar: Karstad skule

God helse er viktig, meiner gjengen på Karstad skule. Men dei forstår ikkje kvifor alle skal ta bilde av seg sjølv når dei trenar.

» Les meir
Økonomi: Redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale

Oppbevaringstida for regnskapsmateriale er frå 1. januar i år redusert frå 10 til 5 år. Saman med utvida tilgang til elektronisk oppbevaring, vedtatt i 2012, medfører dette ei betydeleg letting av administrative byrder for små og store bedrifter.
Ein skil mellom primær- og sekundærdokumentasjon, der kravet til primærdokumentasjon er 5 år og sekundærdokumentasjon 3,5 år. Det stillast ingen formalkrav til oppbevaringsmedium. Viss regnskapsmaterialet er oppbevart elektronisk, skal det føreligge ein sikkerheitskopi som må oppbevarast avskilt frå originalen. Regnskapsmateriale som originalt er på papir, kan kastast etter at det er skanna til …

» Les meir
Rett på: «Bill. Mrk. Bestemor søkast»

Eg tykkjer ikkje støtt eg er så flink som eg burde vere. Det skjer titt og ofte at eg føler meg mindre kompetent enn andre. Dette stressar meg, og eg ynskjer å gjere noko med det, men eg treng ingen personleg rådgjevar eller life coach. Eg treng ei bestemor.
Det er ikkje måte på kor vi skal kursast og vidareutviklast i dagens samfunn. Vi reiser på kurs for å verte ein betre kollega, ein betre ektefelle eller ein betre sjef. Vi skal på seminar for å verte meir effektive og vi …

» Les meir
Harald Brøyn: Djupe tankar om 2015 og livet og sånn

Godt nyttår adle saman!
Aller fyrst vil eg få takke for gode tilbakemeldingane eg får frå lesarar, både på nett og frå dei som stoppar meg i gata. Eg spelar gjerne tøff i trynet, men eg set pris på det og lever ei stund på kvar tilbakemelding. Takk!
Då er faktisk 2014 historie, og 2015 er godt i gang. Men som vanleg kjem eg nok til å skrive 2014 ei god stund endå. No sit eg øvst i Flordalen, som er på toppen av Vaksdal. Stormen «Nina» har overfalle oss, og teke …

» Les meir
Møt vår nye interiørspaltist

Marthe Holien Bø frå Stryn er vår nye interiørspaltist. Vi har tatt ein kjapp prat med den kreative dama for å finne ut kva vi kan vente oss.

» Les meir
Spitfire turnerer med metal-legenda Doro!

Førde-gruppa Spitfire går spennande tider i møte: Til våren skal dei vere oppvarmingsband på 10 konsertar for den tyske metallegenda Doro!

» Les meir
Valte vekk handlefridomen!

– Kva skal vi ha til middag i dag? Dei fleste kjenner spørsmålet. Og verre blir det når ein får ungar. Stadig fleire familiar spør tenester som Adams Matkasse. Vi spurte dei kvifor, og prøvde sjølv.

» Les meir
Yoga lengst vest

I bygda Årvika ved Vestkapp, der vind og bølgjer nådelaust knuser mot land, fann Gry Hansen sin heim. Der lev ho for og av yoga.

» Les meir
I Sigurds kjellar

For rundt 9000 år sidan knakk mennesket koden med å få druer til å bli vin. Sidan har vin fascinert menneske, men det er saman med mat at den kan bli til magi. I kjellaren til Kviknes Hotel i Balestrand er det mogleg å oppleve dette.

» Les meir
Skriv av hjartets lyst i Selje

Blir med May Grethe Lerum på skrivekurs i Selje.

» Les meir