Heimigarden
Heimigarden

I oktober lanserte Helle Frogner nettbutikk for kledemerket sitt, Heimigarden.com. Og med base på Ervik på Stad ligg alt til rette for å ta verda med storm.

» Les meir
Det avgjerande styrkeløftet
Det avgjerande styrkeløftet

For få år sidan var Anita Veberg så prega av angst og depresjon at ho nekta å gå på butikken. I dag vaknar ho klokka fem om morgonen med eit smil om munnen, klar for dagens styrketreningsøkt.

» Les meir
Suksess med naturlig gardsmat

Med fantastiske råvarer frå eit av våre rikaste matfat, indre Sogn, valte Odd og Kristine Ohnstad å satse på Haugen Gardsmat, heller enn å jobbe i skule- verket.

» Les meir
untitled-17
Regnfullt i Førde

Det var litt av eit ruskever i Førde i går. Sjekk ut denne vesle filmen.

» Les meir
Fylkesmagasinet 12 – 2014

Her kan du laste ned Fylkesmagasinet nr 12 – 2014

» Les meir

Påstanden er udokumentert, og basert på personleg empiri gjennom media, og ikkje minst sosiale medium. Årsaka til at eg trur dette finn vi i Maslows behovspyramide. Den beskriv dei grunnleggande behova menneska har, og korleis dei påverkar åtferd og motivasjon. Nedst i pyramiden finn vi fysiske behov: mat, søvn, husly og slike ting. Når dei er på plass kan vi byrje å søke stabilitet, orden og tryggleik. Så melder sosiale behov seg: kjærleik, fellesskap og så vidare. Når desse behova er tekne i vare byrjar behovet for annerkjenning, status og …

» Les meir
Motiverande kulturbyggkonferanse

Har du planar om å utvikle eit lokalt kulturbygg? Drøymer du om modernisering, universell utforming, Enøk-tiltak, ombygging eller nytt lokalt kulturbygg? Treng du tips til korleis skape motivasjon, glød og samarbeid i huset i bygda?

» Les meir
Haustdepresjon – Vanlegare enn du trur

Over 150.000 rammast kvart år. Går det an å lære seg å like hausten?

» Les meir
Fylkeskryss 100

Her kan du laste ned nyaste fylkeskryss

 
Her finn du løysinga for 99

» Les meir
Prøvekøyrt: Ford Fiesta ST

Det er ikkje sikkert at Ford Fiesta får deg til å tenke: WOW!! Men skulle du ramle over ein som har bokstavane ST pent plassert i grillen, så ver førebudd på at den kan by deg opp til dans.

» Les meir
Harald Brøyn: Kjære alle saman

I dag skal eg ta føre meg ei nesten umogeleg oppgåve, men som Solan i Flåklypa seier: Det vanskelege er ein bagatell medan det umogelege er ei utfordring. Eg har tenkt å prøve å forklare mitt forhold til musikk!
For å gjere dette lyte eg som med så mykje anna starte med byrjinga. Eg vaks opp i ein god heim. Dei tidlegaste minna eg har av musikk er Black Sabbath og Øystein Sunde. På opptakskassett, utan mellomrom mellom songane «Wheels of Confusion» og «Bleieskiftarbeider». Eg trur dette kan vere ein medverkande …

» Les meir
E-prat med Karl Seglem

Aktuelt: Karl Seglem gav nyleg ut plata SOM SPOR. Jazzmusikaren frå Årdalstangen, som har spesialisert seg på tenorsaksofon og bukkehorn, si 16. soloplate.

» Les meir
Juss: Tidsbestemte husleigeavtaler

Hausten er tida då mange, og spesielt studentar, skal finne husvære og inngå husleigekontrakt. Tidlegare var fleirtalet av husleigeavtalane tidsubestemte. Det vil seie at husleigeavtalen gjaldt fram til ein av partane sa opp avtalen. I seinare tid har utleigarane byrja å krevje at husleigeavtalen skal vere tidsbestemt. Det er difor viktig at studentane og andre leigetakarar er bevisst på kva tid utleigar kan krevje dette.
Ein husleigeavtale er tidsbestemt når sluttidspunktet er fastsett i husleigeavtalen. I slike tilfelle sluttar husleigeavtalen på dette tidspunkt, utan noko varsel på førehand. Partane er difor …

» Les meir
Slik trenar eg med Donovan Goosen

Allereie som 6-åring gjekk Donovan rundt på golfbana med far sin i Sør-Afrika og kopierte det han gjorde.

» Les meir
Prosjekt Nordfjord

Prosjekt Gloppen, ein dokumentarisk film om naturen Iver Heen Ask laga i 2013, gav meirsmak. No har Iver filma natur i heile Nordfjord. I slutten av oktober/byrjinga av november håper han å kunne vise resultatet på kinoar i regionen.

» Les meir
Rolf skal vere tydeleg

Mange vart overraska då Rolf Sanne Gundersen gjekk frå stillinga som distriktsredaktør i NRK Sogn og Fjordane til administrasjonssjef i Bano AS. Eitt år seinare hoppa han av leiarstillinga, og satsar som sjølvstendig lobbyist i selskapet tydeleg.no.

» Les meir
DU avgjer kven som blir årets gründer 2014

26 nominerte, 5 finalistar, 1 vinnar. Den 31. oktober vert Årets Gründer 2014 kåra på Temposeminaret i Florø, og di stemme kan avgjere kven det blir.

» Les meir
Krabbetid i sportsleg bil

Dette er ei lita sak om ungt entreprenørskap, i form av krabbefangst, skapt av den evig veksande utfordringa: Kvar skal vi teste bil denne gongen? Og kva kan vi skrive om i tillegg?

» Les meir
Det avgjerande styrkeløftet

For få år sidan var Anita Veberg så prega av angst og depresjon at ho nekta å gå på butikken. I dag vaknar ho klokka fem om morgonen med eit smil om munnen, klar for dagens styrketreningsøkt.

» Les meir
Suksess med naturlig gardsmat

Med fantastiske råvarer frå eit av våre rikaste matfat, indre Sogn, valte Odd og Kristine Ohnstad å satse på Haugen Gardsmat, heller enn å jobbe i skule- verket.

» Les meir
Heimigarden

I oktober lanserte Helle Frogner nettbutikk for kledemerket sitt, Heimigarden.com. Og med base på Ervik på Stad ligg alt til rette for å ta verda med storm.

» Les meir
Bilar for tiltals millionar og fokus på tryggleik

Førstkomande helg er det nybilmesse i Førdehuset. I år har bilgruppa i Førde valt å fokusere på det trygge, grøne og gromme.

» Les meir
Kristine testar: Råning

Det kan vere vanskeleg å forstå hensikta med å køyre rundt utan mål og meining kveld etter kveld. Det som kan verke som ein overflatisk hobby, viste seg å vere livsviktig for mange i miljøet.

» Les meir