Ciderhuset: Best likt i fylket
Ciderhuset: Best likt i fylket

Ein liten familiedriven sommarrestaurant i Balestrand skårar høgst av alle serveringsstadane i fylket vårt på Tripadvisor. Og tredje best på heile Vestlandet.

» Les meir
Bur seg på  framtidas helsevesen
Bur seg på framtidas helsevesen

Kommunane Flora og Førde, Helse Førde, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester utviklar no eit trainee-program for nyutdanna sjukepleiarar. Dei vil skape ressurspersonar som bitt helsevesenet betre saman.

» Les meir
Frå Paris til Balsnes Gard

Som kokk kunne Leon Knapskog reist kvar han ville: Med erfaring frå både slottet og restaurantar med Michelin-stjerner, kunne han kaste seg ut i den store «fine dining»-verda. Men, han ville heller heim og sjå kva han kunne få til på Balnes Gard.

» Les meir
Fylkesmagasinet 9

Her kan du laste ned det siste Fylkesmagasinet.

» Les meir
Fylkeskryss 97

Her kan du laste ned nyaste fylkeskryss

 
Her finn du løysinga for 96
 

» Les meir
Prøvekøyrt: e-Golf

Det skulle berre mangle. At ikkje Volkswagen ville komme med ein elektrisk versjon av Golf’en. Og no er den endeleg her.

» Les meir
Utvidar aktivitetspark i Naustdal

Skatepark, sykkelbane og trimapparat er nokre av planane for opprustinga av det kommunale friområdet i Naustdal.

» Les meir
E-prat med Roger A. E. Bareksten

Aktuelt: 23. august går «Smaksfestivalen Godt i Gapet» av stabelen. Der får du servert smaken av Sogn og Fjordane, kysten og det gode liv. Den kanskje viktigaste delen av festivalen er lokalølfestival.

» Les meir
Etterlengta tilbod

3D-ultralydbilete er populært blant gravide, men før måtte du reise ut av fylket for slike. No tilbyr Austad Diagnostikk ultralydundersøking og 3D-bilete i Førde.

» Les meir

Nyleg vart hunden Tønes avliva av ein sauebonde som meinte den sprengte sauane hans. Det er ei typisk sak som raskt dannar fleire engasjerte leiarar med sterke meiningar.
Dei fleste menneske meiner noko om ein slik sak, anten det er at bandtvangen må overhaldast, eller dei meiner at sauebonden handla feil. Dei fleste tek debatten om denne, og andre saker, heime, på arbeidsplassen, eller med kjenningar ein treff, stort sett i siviliserte former.
Andre kastar seg over tastaturet og luftar meininga si på kommentarfelta i avisene. Og det er greitt. Å få …

» Les meir
Huset ved fjorden: Produktiv sommar?

Kvar einaste sommar sit eg med penn og papir og skriv liste over kva vi endeleg skal få gjort rundt huset i ferien. Eg svevar på ei rosa og effektiv sky. Punkt for punkt skriv eg; sette opp rekkverk på verandaen utanfor stova, lage blomsterbed, gangveg på baksida av huset, måle milevis med rekkverk… Mens eg skriv strålar eg av optimisme. Alle punkta er kjedelege prosjekt, men overkomelege. Trur eg. Jepp, denne sommaren skal vi verkeleg kome i orden!

» Les meir
Slik trenar eg: Alle gode ting er tre

Torbjørn Os tok andre plass i Sunnfjord triatlon, olympisk distanse, i juni. Og 47. plass i «Norseman Xtreme Triathlon, kjent som verdas mest brutale triatlon.

» Les meir
Rett på: God sommar?

No er sommaren truleg over, men litt har eg observert i år også:
1. Vi har hatt ein seriøs terrortrussel hengande over oss. Som ei følgje av den har det også vore auka beredskap. Det betyr at vi har sett væpna politi ved rutebilstasjonen i Førde, men aller mest seriøst tok tryggingspersonalet ved Førde Lufthamn Bringeland den alvorlege trusselen. Ein mann eg kjenner vart fråteken den vesle neglesaksa si som hang på nøkkelknippet hans. Der hadde den hengt i 18 år. Like lenge har mannen flydd nærast kvar veke mellom Førde …

» Les meir
Juss: Skiljet mellom garanti og reklamasjon

Vi har alle høyrt om det: seljar som garanterer ein forbrukar både det eine og det andre, men kva er eigentleg ein garanti, og kva er skilnaden mellom ein garanti og ein reklamasjon?
Ofte vil ikkje kjøpar og seljar formalisere eit kjøp på annan måte enn at kjøpar får med seg ei kvittering for betaling. Der kjøpar er forbrukar er forholdet regulert av Forbrukarkjøpslova. Den nemnde lova gjev kjøpar ei rekke rettar som han kan gjere gjeldande om det visar seg at det føreligg ein mangel. Om det føreligg ein mangel …

» Les meir
Bli betre kjent med kysten

Går du i 10.klasse, og vurderer fiskeri og havbruk som karriereveg? Då bør du hive deg rundt, og blir med på «Ungdom møter kystnæringane»

» Les meir
Bur seg på  framtidas helsevesen

Kommunane Flora og Førde, Helse Førde, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester utviklar no eit trainee-program for nyutdanna sjukepleiarar. Dei vil skape ressurspersonar som bitt helsevesenet betre saman.

» Les meir
Offshore Northern Seas-messa 2014: Nettverksbygging i  oljehovudstaden

Beate Solheim Grønnevik og Stein Kvalsund i Maritim Forening Sogn og Fjordane er klare for å ta i mot utstillarar og gjestar på stand D-442 på ONS-messa i Stavanger 25. til 28. august. Årets slagord er «Wild nature. Best knowledge.»

» Les meir
Sett ord på fridom

Skriv du for ei mappa på skrivebordet på PCèn din som berre du får kikke i? Drøymer du om å bli forfattar, men har ikkje våga å hoppe i det? Sogn og Fjordane Skrivelag sin skrivekonkurranse med tema fridom kan vere «sparket» du treng.

» Les meir
Frå Paris til Balsnes Gard

Som kokk kunne Leon Knapskog reist kvar han ville: Med erfaring frå både slottet og restaurantar med Michelin-stjerner, kunne han kaste seg ut i den store «fine dining»-verda. Men, han ville heller heim og sjå kva han kunne få til på Balnes Gard.

» Les meir
Ciderhuset: Best likt i fylket

Ein liten familiedriven sommarrestaurant i Balestrand skårar høgst av alle serveringsstadane i fylket vårt på Tripadvisor. Og tredje best på heile Vestlandet.

» Les meir
Økonomi: Omstilling og fokus for betring av lønnsemd og likviditet

Vi må heile tida være opne for å tenkje nytt og fornye oss! Det er ikkje slik at det som førte til at vi lukkast i går, nødvendigvis fører til at vi lukkast i morgon. Dine tenester og produkt kan plutselig være i ferd med å bli mindre etterspurt, det «nye og spennande» er borte, og aggressive konkurrentar dukkar opp. Kundens behov endrast, og det blir sett andre krav og forventningar til oss.
Lønnsam drift er ei hovudmålsetting for bedrifter flest. Grunnleggande for å skape lønnsemd er produkt eller tenester som …

» Les meir
E-prat med Ingrid Loftesnes

Aktuelt: Ingrid Loftesnes har vore i reiselivsbransjen i 44 år. I fjor skreiv ho Reisehandboka «Opplev Sognefjorden», med fotograf Finn Loftesnes. Kortreist ferie er i vinden som aldri før, og boka ein fin guide til flotte opplevingar i heimfylket.

» Les meir