Barnsleg: Showtime
Barnsleg: Showtime

– Skal du ikkje på tur Joachim, seier Lena mistruisk. – Jo da, sjølvsagt skal eg det, svarar eg lettare irritert. Det tok om lag eit par veker med planlegging, pakking og å motivere seg sjølv til å ta med seg Nomi og Alvin på langtur.

» Les meir
Teaterbygda Dale
Teaterbygda Dale

Om du skal lage ein stor teaterfestival, fylt av spennande førestillingar, kvar skal du arrangere den? For teaterregissørane Miriam Prestøy Lie og Torkil Sandsund var svaret enkelt: Dale!

» Les meir
Walaker Hotell: Skåra høgst

Kva hotell i Norge trur du er best likt av kundane?
Svaret er Walaker Hotell i Solvorn.

» Les meir
Fylkesmagasinet 10

Her kan du laste ned det siste Fylkesmagasinet.

» Les meir

Med jamne mellomrom dukkar debatten opp: Skal ein heve grensa for momsfri handel frå utlandet frå dagens 200 kroner? Sist i samband med arbeidet med statsbudsjettet for 2015.
Grensa har vore på 200 kroner sidan 1975, og kan med første augekast virke noko forelda. Om du skal ha same kjøpekraft i dag, som du fekk for 200 kroner i 1975, seier SSB sin konsumpriskalkulator at ein må nytte 1035,61 kroner i dag. Ein har altså berre 1/5 av den kjøpekrafta ein fekk for 200 kroner for 40 år sidan.
Tollgrensa er i …

» Les meir
Er du årets Gründer i Sogn og Fjordane?

Er du i startfasen på noko som kan bli ein ny bedriftssuksess i Sogn og Fjordane? Då kan du bli årets gründer – og stikke av med 100.000 kroner!

» Les meir
Prøvekøyrt: Hyundai Santa Fe

Kva køyrer koreanarar som ønskjer lokalprodusert luksus? Truleg ein Hyundai Santa Fe. Vi har prøvd den på tur til Stavanger.

» Les meir
Nybilmesse med grønt fokus

Første helga i oktober blir det nybilmesse i Førdehuset. – Denne gongen har vi valt å kalle den «Trygt, grønt og gromt», seier leiar i bilgruppa i Førde, Frank Kirkebø.

» Les meir
Fylkeskryss 98

Her kan du laste ned nyaste fylkeskryss

 
Her finn du løysinga for 97

» Les meir
Harald Brøyn: Kva no?

Eg hugsar ein gong det kom ein kar til meg og fortalte at mora hadde sagt at «slik som han Harald, slik må du aldri bli!» Kanskje sit du der og les dette no? I så fall dediserer eg denne artikkelen til deg. Eg var vel i 15-årsalderen, og allereie likesæl og hardhuda mot kritikk. Difor vart eg meir nysgjerrig enn sur og vrang. Kvifor måtte han ikkje bli som meg? Korleis var eigentleg Harald? Og korleis skulle Harald bli? Og kunne eg velje dette sjølv i det heile teke? …

» Les meir
Økonomi: Kva med bustaden om du blir ufør?

Dersom du ikkje kan svare på dette spørsmålet er du ikkje åleine. Ein halv million nordmenn står i fare for å miste bustaden ved langvarig sjukdom. Noreg er allereie mellom landa i Europa med høgast del uførepensjonistar. I år ventar NAV ein nettoauke i talet uføre på 10.000 personar, i tillegg til dagens nær 310.000 uførepensjonistar.
Kan ramme alle. Hovudårsakene til at ein blir ufør er muskel- og skjelettlidingar, psykisk helse, hjarte- og karsjukdomar som kan ramme kven som helst, på alle stadium i livet. Veksten er størst i dei yngre …

» Les meir
Rett på: Streik

Ein gong for lenge sidan var streik eit våpen underbetalte og undertrykte arbeidstakarar kunne ta i bruk for å betre arbeidstilhøva sine.
I dag er streik brukt til å tileigne seg fleire goder. Eg slit med å forstå at godt betalte arbeidstakarar skal nytte seg av retten til å streike, eine og åleine for at dei skal jobbe mindre, tene meir og skaffe seg framtidige gullpensjonar som etterkommarane våre skal betale for.
Eit strålande eksempel på at streikeretten vert misbrukt, er lærarane si markering av at dei føler seg dårleg behandla av …

» Les meir
E-prat med Tor Talle

Aktuelt: Tor Talle, frå Hermansverk, er låtskrivar og gitarist i det nye engelske bandet Skyscraper. 8.september kom debutalbumet deira, «Elevation» som har hausta lovord blant kritikarane. Og låtane har byrja å få speletid på engelsk radio.

» Les meir
Innflytta utflyttar skal lokke folk til Sogn og Fjordane

Framtidsfylket si hovudoppgåve er å lokke folk til Sogn og Fjordane, for å fylle spennande jobbar. Og kven er betre rusta til å bidra til dette, enn dei som sjølv har vore ute og smakt på verda?

» Les meir
Grøn Floke

I sommar starta Melinda Tefre grøn frisørsalong på Vassenden. No møter ho kundar med tende lys og roleg musikk.

» Les meir
Hjelp til spedbarn

Ei utrøsteleg dotter med nakkeproblem fekk Alexander Ø. Ask til fatte interesse for behandling og oppfølging av spedbarn. No vil han at fleire skal få auga opp for at det er hjelp å få.

» Les meir
Mykje YOLO – Lite grønsaker og sjampo

Christine Af Geijerstam er ein av deltakarane i årets 71 grader nord. Det tøffaste var ikkje deltakinga, men å komme heim att.

» Les meir
Teaterbygda Dale

Om du skal lage ein stor teaterfestival, fylt av spennande førestillingar, kvar skal du arrangere den? For teaterregissørane Miriam Prestøy Lie og Torkil Sandsund var svaret enkelt: Dale!

» Les meir
Walaker Hotell: Skåra høgst

Kva hotell i Norge trur du er best likt av kundane?
Svaret er Walaker Hotell i Solvorn.

» Les meir
Barnsleg: Showtime

– Skal du ikkje på tur Joachim, seier Lena mistruisk. – Jo da, sjølvsagt skal eg det, svarar eg lettare irritert. Det tok om lag eit par veker med planlegging, pakking og å motivere seg sjølv til å ta med seg Nomi og Alvin på langtur.

» Les meir
Fylkesmagasinet 9

Her kan du laste ned det siste Fylkesmagasinet.

» Les meir
Fylkeskryss 97

Her kan du laste ned nyaste fylkeskryss

 
Her finn du løysinga for 96
 

» Les meir
Prøvekøyrt: e-Golf

Det skulle berre mangle. At ikkje Volkswagen ville komme med ein elektrisk versjon av Golf’en. Og no er den endeleg her.

» Les meir